Zespół Placówek Specjalnych "Wyjątkowa Szkoła dla Wyjątkowych Dzieci"

WYCIECZKI SZKOLNE

ikona OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z organizacją krajowych wycieczek szkolnych
ikona OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z organizacją zagranicznych wycieczek szkolnych