Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

REKRUTACJA

Zapraszamy do naszej szkoły
Rekrutacja uczniów do naszej szkoły odbywa się przez cały rok szkolny w zależności
od wolnych miejsc w oddziałach.

Postępowanie rekrutacyjne.

Do szkół wchodzących w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy uczniowie przyjmowani są na podstawie:

 1. Oryginału aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność intelektualną, sprzężoną, z której jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna i autyzm przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną (jeśli kopia to wyłącznie potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez Poradnię).
 2. Skierowania Prezydenta Miasta Legnicy wydanego przez Urząd Miasta Legnicy po uzyskaniu przez rodzica informacji ze szkoły o wolnym miejscu w danym typie szkoły- procedura uzyskania skierowania opisana poniżej.
 3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 7 wymagane jest również przedłożenie badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań medycznych do wykonywania wybranego zawodu.
 4. Formularza dla ucznia wraz z klauzulą informacyjną, w którym rodzic oświadcza o miejscu zamieszkania dziecka- do pobrania:
  ikona Formularz dla ucznia niepełnoletniego wraz z klauzulą informacyjną.
 5. Podania rodzica/opiekuna prawnego do dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych o przyjęcie dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego.- wzory do każdego rodzaju szkoły do pobrania:
  ikona Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12 w Legnicy.
  ikona Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Legnicy.
  ikona Branżowa Szkoła Specjalna Nr 7 w Legnicy.
  ikona Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 w Legnicy.
  ikona Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Legnicy.

Procedura uzyskania skierowania Prezydenta Miasta Legnicy do kształcenia specjalnego w Zespole Placówek Specjalnych

Formalnościami związanymi z uzyskaniem skierowania do kształcenia specjalnego Prezydenta Miasta Legnicy zajmuje się rodzic/opiekun prawny. Przed złożeniem wniosku rodzice/prawni opiekunowie powinni uzyskać potwierdzenie możliwości przyjęcia dziecka w szkole (czy szkoła posiada wolne miejsca w oddziale właściwym ze względu na rodzaj niepełnosprawności dziecka).
Wniosek o uzyskanie skierowania wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w zależności od miejsca zamieszkania:

 •  w Urzędzie Miasta Legnicy w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, Plac Słowiański 7, e-mail: oks@legnica.eu -dzieci zamieszkałe w Legnicy,
 • w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania- dzieci zamieszkałe poza Legnicą.

Rodzic/opiekun prawny otrzymuje skierowanie drogą pocztową lub odbiera osobiście w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy.

Banery/Logo